Gasunie: Methos

Methos is de personeelsvereniging van Gasunie. Het doel van onze vereniging is het bevorderen van de onderlinge contacten van personeelsleden. Wij doen dit door activiteiten te ontplooien op gebied van sport en ontspanning. Veel Gasunie-lokaties hebben hun eigen Methos afdeling waar je lid van kunt worden.
Daarnaast kun je lid worden van diverse sportclubs die zowel landelijk als regionaal opereren.